Milieu

Milieu

Binnen T.A.S. vormen veiligheid, milieu en kwaliteit een belangrijk onderdeel.

Daarvoor is het belangrijk om de zorg voor het milieu, deveiligheid en kwaliteit te integreren in onze dagelijksewerkzaamheden.

Rekening houdende met het evenwicht tussen milieu, energie,economie en ecologie is het belangrijk de voetafdruk van ons bedrijf tot een minimum te herleiden.

Hiervoor moeten we aandacht besteden aan volgende punten:

  • Respecteren van de geldende milieuvoorschriften.
  • Rekening houden met het milieu bij de aankoop van nieuw materiaal.
  • Regelmatige evaluatie van de veiligheid tijdens het lossen en laden, alsook tijdens het transport.
  • Regelmatige evaluatie van de afvalverwerking en de optimalisering van de afvalscheiding.
  • Aanmoedigen van de melding door het personeel van afwijkingen op ons beleid betreffende milieu en veiligheid.

  • Optimaliseren van de feedback naar klanten en leveranciers met het oog op een efficiënte afhandeling van afval en het gebruik van milieu belastende materialen.
  • Elke medewerker van T.A.S. moet duidelijk weten dat iedereen voor zichzelf een deel van de verantwoordelijk heeft om alle aspecten van ons beleid toe te passen.
  • Het optimaliseren van het gebruik van energie en water.
  • Het houden van een open dialoog tussen alle partijen met het oog op verder verbetering van ons beleid.

Vraag nu je offerte aan